muzruno.ru

Какво е субсидия за начинаещи предприемачи?

Според експерти правителството на нашата страна се опитва постоянно да подкрепя бизнеса, включително и стартиращите предприемачи.

субсидии за стартиращи фирмиТака че, сравнително наскоро беше приет закон, който постави такъв въпрос като субсидии за начинаещи предприемачи. Какво означава този документ? По-долу ще разгледаме въпроса в най-голяма степен.

На първо място трябва да се отбележи, че от самото начало предприемачът е приел да разбере такъв предмет на определен малък бизнес, чийто период на пряка дейност от първия ден на официалната официална регистрация до момента не надвишава дванадесет месеца.

субсидии за предприемачитеКато правило регионалното правителство предоставя подкрепа на начинаещите предприемачи под формата на субсидии. Така че ежегодно в регионалния бюджет трябва да се поставят финансови ресурси за отпускане на субсидия за начинаещи предприемачи в усилията им да компенсират преките си разходи за организацията на собствения си бизнес. Следва да се отбележи, че всички разходи първоначално трябва да бъдат описани в съответния бизнес план.

Държавата осигурява реципрочна финансова подкрепа, като не възстановява не повече от 70% (до 200 000 рубли) от действително направените разходи, без това да не се извършва чрез безкасово плащане.

По този начин субсидиите за стартиращи предприемачи обхващат следното разходи елементи:

  • отдаване под наем на обект за извършване на бизнес;
  • разходите за закупени допълнителни средства и материали;
  • производството и последващото поставяне на реклама;
  • разходи за софтуер;
  • разходите за референтна литература, необходима за правене на бизнес;
  • регистрация на авторски права / патенти;
  • цената на всички услуги за получаване на лиценз.

развитие на малкия бизнес в РусияЗа да получат субсидия, предприемачите ще трябва да съберат определен регулиран пакет документи и да го върнат на съответната комисия. Последният трябва да разгледа това искане и да вземе своето решение. По принцип ръководителят на администрацията го взема. След това, в случай на положителна присъда между администрацията на селището и пряко от самия предприемач, се сключва договор за отпускане на субсидията, в който се определят максимално подробно форсмажорните обстоятелства, условията за плащане и т.н.

Според специалисти в тази област субсидиите за предприемачите действително помагат на практика. Благодарение на тази независима финансова подкрепа малкият бизнес в крайна сметка става продуктивен и печеливш.

Като цяло развитие на малкия бизнес в Русия в момента се извършват драстични промени. Държавата промени политиката си към този сектор. Сега дори и един амбициозен бизнесмен с бизнес план и огромно желание да работи може да постигне сериозен успех на пазара.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден