muzruno.ru

Три деца в семейството: какви са ползите в Русия?

Три деца в семейството - феномен, който се среща в Русия все по-често. И затова всеки гражданин иска да знае какво може да разчита. Каква подкрепа се предоставя на семейства с три бебета в Русия? Къде и как да получите подходящите предимства? За да намерите отговорите на всички тези въпроси, трябва да продължим напред. В действителност всичко не е толкова трудно. Особено, ако се подготвите правилно за регистрацията на обезщетенията, които са законно предписани.три деца в семейството

За много деца

Три деца - голямо семейство? Често отговорът на този въпрос ще бъде положителен. В Русия е обичайно да се разглеждат клетките на общество с много деца, в което има 3 или повече деца.

Въпреки това в някои региони семействата с четири или пет деца се смятат за големи семейства. Но това е доста рядко явление. Ние ще се занимаваме с идеята да имаме много деца в присъствието на 3 малолетни. Какво могат да претендират такива семейства? И как да кандидатствате за определени обезщетения?

Видове обезщетения

Първо, трябва да обръщаме внимание на факта, че няма недвусмислен отговор относно ползите. Това се дължи на факта, че в Русия има няколко вида подкрепа за населението.три деца в семейните обезщетения

А именно:

 1. Федерални ползи. Те се предлагат във всички градове на Руската федерация на тази или на тази група хора.
 2. Общинска подкрепа. Оказва се от решението на общините.
 3. Регионални ползи. Разположени са в определен регион.

В по-голяма степен ще разгледаме Федералната подкрепа. В крайна сметка, когато има три деца в семейството, тези мерки за помощ са много полезни. Наистина можеш да разчиташ на тях. Регионалните и общински ползи често са по-малки, но ние също ще говорим за тях.

Получаване на статус

Рождението на три деца в семейството е не само прекрасно събитие, а появата на проблеми с родителите. Особено ако става въпрос за средно семейство, което не е с най-висок доход. Към тези клетки на обществото държавната подкрепа е изключително важна.

След като третото дете идва в семейството, можете да формализирате статута на голямо семейство. Резултатът от действието ще бъде съответният сертификат. Тя се издава на един от родителите. Например, майки.

За да се формализира семейството като имащо много деца, е необходимо:

 1. Съберете определен пакет документи. Ще поговорим по-късно.
 2. Свържете се със службата за социална защита или с MFC с искане за издаване на сертификат за голямо семейство.
 3. Вземете готовия документ в определеното време.

Всичко е изключително просто и разбираемо. След това можете спокойно да регистрирате обезщетения за семейства с три или повече деца.

Относно документите за идентификация

Но повече по-късно. Първо, ще научим какви документи се изискват за семейството, когато регистрираме състоянието на голяма клетка в общността. С документите обикновено няма проблеми. В края на краищата основната задача ще бъде потвърждаването на образованието на няколко непълнолетни.

Ако има три деца (или повече) в семейството, трябва да ги отведете до съответния регистрационен орган:

 • Родителски паспорти;
 • удостоверение за брак / развод (ако е налице);
 • удостоверения за раждане за всички деца;
 • паспорти на непълнолетни (ако има такива);
 • удостоверения за регистрация на деца;
 • извадки от книгата за къщата;
 • потвърждение за регистрация на родители в определен регион.

Това е много просто. Всички изброени документи трябва да бъдат заведени не само в оригиналите, но и да представят копията си. Няма нужда да се сертифицират документи.три деца в семейните обезщетения в Русия

Семейството е осиновило деца? Тогава трябва да донесете съответното потвърждение. В противен случай голяма клетка на обществото няма да съществува. И да получите помощ, гарантирано от държавата, няма да бъде възможно.

От различни бракове

И ако има три деца от различни бракове - ще бъде ли голямо семейство или не? Трудно е да се намери отговор на такъв въпрос.

Въпросът е, че в идеалния случай семейството трябва да се счита за имащо много деца. Основното е, че децата са възпитани от един от родителите. Или бяха приети.

Само в реалния живот понякога има проблеми. Някои региони изискват големи деца да имат деца от един брак. И само в този случай те ще получат подходяща подкрепа. Трябва да се обърнем към съда, за да защитим правата си.

Независимо от това, законът не забранява да имат деца от различни бракове и същевременно да получат статут на голямо семейство. Достатъчно е, че непълнолетните живеят заедно с родителя / настойника.

Един родител

Има три деца в семейството? Привилегиите, назначени на тази категория граждани, ще разгледаме по-късно. Има много от тях, дори ако се има предвид само федерална подкрепа. На първо място ще разберем особеностите на получаването на съответния статут.

Възможно ли е да се помисли за семейство с много деца, в което има само един родител? Да. В този случай, тъй като не е трудно да се отгатне, основното е, че децата трябва да бъдат регистрирани при законния представител. Например, една жена с дете вече е семейство. И с няколко деца, също. Наличието само на един родител в семейството не засяга възможността за придобиване на статут на голяма група от общества.

Видове поддръжка

Ползите за семейства с три деца са разнообразни. Какво могат да разчитат на такива клетки в обществото?

Днес съществуват следните видове предимства:

 • жилища;
 • комунални услуги;
 • здравеопазване;
 • социална;
 • обучение;
 • на труда;
 • данък.

Освен това можете да получите финансова подкрепа. Често се интересува от хора, които на няколко пъти напускат декрета. Това е, когато има малка възрастова разлика между децата. И така, какво можем да очакваме в Русия? Какви са ползите за семейството на три деца през 2017 г.?

За плащанията

Нека да започнем с финансовата страна на проблема. Обмислете федералните видове компенсации. За какво говорим?

Въпросът е, че при раждането на третото дете може да разчитате на следните плащания:

 • майчинство (за зает родител, който се грижи за новороденото);
 • при регистрация в LCD на ранна бременност;
 • от раждането на бебе;
 • за грижи за дете до година и половина;
 • плащания за грижи за бебе до 3-годишна възраст;
 • майчин капитал.

Това е основната компенсация, за която може да се разчита голямо семейство с три деца.каква полза, ако семейството има три деца

Можете също да се изправите пред следните плащания:

 • 600 рубли - месечно надбавка за всяко дете до 16 години;
 • 700 рубли - обезщетение за повишаване на цените на храните (ако семейството има деца под 3 години).

Това не са всички плащания. Само с тях населението се среща по-често. В някои региони е възможно да се издадат:

 • регионални капитали за майчинство;
 • общински еднократни или месечни надбавки;
 • плащания във връзка с празниците (семействата с 5-3 или повече деца могат най-често да разчитат на тях).

Всъщност всичко е по-лесно, отколкото изглежда. Има три деца в семейството? След това е по-добре да се организират ползите след раждането на последното дете (те ще бъдат обсъдени по-подробно в МФП или в социалната защита), да получат статут на много деца и да проучат други мерки за държавна подкрепа.

данъци

Предимства за семейства с три деца, които вече сме изучавали. Следващата доста важна област са данъците. Децата с много деца могат да бъдат освободени от определени данъчни плащания. Освен това някои плащания подлежат на отстъпки.

Най-често в регионите са установени следните обезщетения за семейства, които отглеждат много непълнолетни:

 • освобождаване от данък сгради;
 • липса на плащания за транспортни данъци;
 • намаляване на размера на плащанията за собственост върху земя (или напълно освободена от тях).

Можете да регистрирате всички тези предимства наведнъж. Те имат декларативен характер и няма да бъдат предоставени безплатно. От него ще се изисква да подаде молба до Федералната данъчна служба с подходящо искане.

жилище

Три деца в семейството? В Русия ползите се предоставят на такива клетки от обществото различни. Сред тях има такива, които не са толкова лесни за получаване. По-точно на теория всичко е лесно. На практика ситуацията кара много деца да чакат дълго време за тази или тази подкрепа.

Такава ситуация например настъпва при получаване на обезщетения за жилище. Семейства с много деца могат да формализират парцел или да получат подходящ за живеене апартамент. Издадена собственост на свой ред. Ето защо, ако има много семейства с 3 или повече деца в региона, те ще трябва да чакат. Понякога времето за чакане се удължава в продължение на много години. За да се ускори процесът помага да се получи статусът на нуждаещото се общество.

Три деца? Счита се, че семейството има много деца! Родителите в този случай могат да получават обезщетения по ипотеката. Но този въпрос се решава поотделно и с конкретна банка за заем. Такава възможност не може да се нарече държавна полза.

Общински плащания

Какви ползи, ако семейството има три деца, се полагат през 2017 г. на територията на Руската федерация? Следващата област е комуналните сметки.

В идеалния случай категорията на изучаваните граждани има право на отстъпка от "общински". То е 30%. Освен това можете да разчитате на компенсация при инсталиране на домашен телефон.три деца в семейните обезщетения в Москва

Три деца в семейството? Привилегиите в Москва предвиждат намаление на сметките за комунални услуги с 50% (или повече). Можете също така да купите гориво за печка отопление у дома с отстъпки до 60%. Компенсациите за инсталирането на фиксирани телефони разчитат на всички големи семейства.

Социална сфера

Има три деца в семейството? Ползите в Русия такива хора разчитат на различни области на ежедневието. Следващата категория подпомагане на населението е социална.

Тук можете да се надявате на такива предимства:

 • безплатно пътуване с обществен транспорт;
 • веднъж месечно децата могат да посещават безплатно кино, паркове, музеи и изложби;
 • отстъпки за различни билети до места за културно развитие.

Освен това, нуждаещите се в обществото хора могат да предоставят целенасочена помощ. Например, под формата на продукти, обувки или дрехи. Това е доста често явление.

медицина

Има три деца в семейството? Какви са ползите при подобни обстоятелства? Често родителите могат да разчитат на специална медицинска помощ.

Не става въпрос само за безплатни услуги в държавните лечебни заведения (това е за всички руски граждани), но и за предоставяне на лекарства на деца. Обикновено правилото се отнася за деца в предучилищна възраст. А именно - докато детето стане на 6 години.

За някои лекарства се предлага отстъпка на много деца. Но това също не е държава или дори регионална привилегия. Подобен бонус се определя от конкретна аптека. За да научите за отстъпки за много деца, се препоръчва предварително. Далеч не навсякъде.

Обучителни сесии

Но това не е всичко. Като мислим какви ползи, ако семейството има три деца, се поставят на хората, е необходимо да се обърне внимание на сферата на образованието. Това е изключително важно за непълнолетните.

Хората с три или повече деца имат право:

 • безплатни хранения в предучилищни и училищни институции;
 • учебна униформа и учебници;
 • безплатно посещаване на училищни кръгове от деца;
 • освобождаване от таксата за подновяване.

В реалния живот големи семейства вземат на училищата на първо място. Това е един вид привилегия при взимането на деца в училищните учебни заведения.

Работници и големи семейства

Разбира се, ако има три деца в семейството, те трябва по някакъв начин да бъдат осигурени. На една държава и общински обезщетения не живеят. Често и двамата родители трябва да работят усилено.

В трудовата сфера големите семейства също имат определени бонуси. Например, сред тях можем да различим:

 • правото на допълнителен отпуск;
 • липсата на възможност за уволнение на единствения потърпевш от семейството на семейството по инициатива на работодателя;
 • данъчно приспадане на данъка върху доходите на физическите лица;
 • помощ при наемане на работа на родители;
 • безплатно обучение или промяна на квалификацията.

Всъщност, запомнянето на всичко това не е трудно. Ползите от семейства с три деца не им позволяват да живеят на подходящите плащания. Това е само малка подкрепа за изследваното население. И тази функция винаги трябва да се запомнят.

Къде да попитате?

Открихме какви ползи за семействата на три деца се дължат през 2017 г. в Русия? По-голямата част от бонусите имат федерален характер. Следователно всички големи семейства на Руската федерация ще могат да ги регистрират.

Да разгледаме по-интересна и проблематична част - да формализираме необходимата подкрепа. В присъствието на три деца това действие е много неприятно. Особено, ако не знаете как да действате.обезщетения за семейство от три деца

Първо ще разберем къде са регистрирани тези или други обезщетения. Необходимо е да се ръководят от такива данни:

 • жилищни обезщетения - градски жилищни единици;
 • "комунално" - ZhEKi, MC;
 • социални бонуси - услуги за социална закрила;
 • данъчни облекчения - регионални отдели на Федералната данъчна служба;
 • образователна подкрепа - училищни и предучилищни институции;
 • плащания, компенсации, обезщетения - работодатели, FSS;
 • помощи за заетост - центрове по заетостта, работодатели.

Някои видове поддръжка не изискват регистрация. Достатъчно е да се представи сертифициране на голямо семейство. Например, със свободен достъп до лекарства за деца или при използване на обществен транспорт.

Ако семейството реши да го изпрати на санаториума на невъзстановима основа, ще бъде необходимо да се обърнете към определена лечебна институция. Това е клиника, която е издала подходящата посока.

Почти всички ползи в Русия могат да бъдат формализирани в универсална институция. Става дума за услугите MFC и "My Documents". Тук можете да разберете какви ползи ще има една голяма фамилия (три деца или повече - не е толкова важна) ще може да се квалифицира в този или онзи район, а също и незабавно да подреди предписаните мерки за подкрепа. В това няма трудности.

Капитал за майки

Отделно, трябва да посочим еднократно плащане, наречено "майчин капитал". Тя може да разчита на всички семейства с 2 или повече деца. Ако след появата на второто бебе не е имало регистрация на капитала, можете да го направите по-късно. Например, след като получи статут на голяма група от общества.

Три деца в семейството? Основният капитал ще трябва да се свърже с ЗФР. Тя се издава като сертификат, който може да се изразходва за определени нужди. А именно:

 • увеличение на пенсията на майката;
 • подобряване на условията на живот на семейството;
 • закупуване на жилища;
 • изплащане на ипотека;
 • преподаване на деца;
 • лечение на непълнолетни.

Не можете да изплащате капитал. Размерът му е около 450 000 рубли (годишно плащането се индексира, точната му скала е по-добре определена в ЗФР). Броят на децата в семейството не зависи от това.

За изпълнението на капитала майката ще трябва да произведе следните ценни книжа:

 • Лични карти;
 • удостоверение за семеен състав;
 • документи, потвърждаващи регистрацията;
 • удостоверения за раждане за всички малолетни деца;
 • информация относно осиновяването (ако има такава);
 • SNILSy всички членове на семейството;
 • паспорти на деца (след 14 години);
 • прилагане на установения формуляр.

Като правило няма никакви затруднения с тази привилегия. Сертификатът ще бъде издаден няколко месеца след подаването на искането.

еманципация

Важно: днес руското законодателство позволява така наречената еманципация. Тя прави дете на 16-годишна възраст напълно способно.

В този случай голямо семейство губи статута си. И, съответно, и привилегиите им. За щастие, в реалния живот еманципиран няколко юноши.

Университет и много деца

Друг интересен момент е присъствието в семейството на деца, които са влезли в университета. Ако детето вече е на 18 години, но получава висше образование, статутът на голямо семейство няма да бъде загубен в килията на общността. До кога?

Докато детето навърши 23 години или до преместването на възрастен от родителите / брака. Всъщност, без проблеми, обезщетенията за много деца се предоставят без затруднения до 18-годишна възраст на непълнолетни. Освен това често има спорове и откази за допълнителна подкрепа.в семейството на три деца какви са ползите

заключение

Разбрахме какви мерки за подкрепа позволяват раждането на три деца в семейството. Струва си да си спомним, че ако майката има триплет, тя може да поиска допълнителна компенсация. Те са определени на регионално ниво.

Отричане на някои ползи може. Особено когато става дума за мерки за регионална подкрепа. На практика самият град определя условията за получаване на определени облаги. Например, ако в семейство деца от различни бракове, тогава голяма клетка на обществото не може да се разглежда.

По-подробна информация за ползите и ползите се препоръчва да бъде уточнена в градските администрации. Само там ще може да се каже точно какво може да претендира семейство с трима непълнолетни.

Някои ползи могат да бъдат поискани чрез интернет. Тук порталът на "Държавната служба" идва на помощ. Само в реалния живот единици се обръщат към интернет технологии, за да поискат ползи и ползи. Важно е да запомните, че дадено лице може да кандидатства за допълнителна помощ само ако гражданинът има активиран и потвърден профил на "Държавните услуги". Преди заявката ще трябва да се регистрирате. Това трябва да стане приблизително 14-15 дни преди да кандидатствате за обезщетения.

Три деца са голямо семейство в Русия. Такава клетка на обществото може да разчита на подкрепа в почти всички сфери на живота. И сега разбираме как да кандидатстваме за определени обезщетения.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден