muzruno.ru

Как да си направите обмяна на стоки, ако качеството не е подходящо за вас

Разбира се, всеки от вас е изправен пред ситуация, при която купувачът страда от незаконни действия на продавача, особено в случай на връщане на стоки, които не отговарят на стандартите. Не е зле, но такива случаи се случват много често. Освен това, ако размяната на стоки се извършва поради несъответствие с обявените качества, продаващата страна поне предприема някакви действия. Много по-трудно е опцията, когато връщането е придружено от обяснения на купувача, че нещата не харесват или не се побират. Това е мястото, където се извършват повечето нарушения на закона.

Опит за заобикаляне на защитата на основния закон правата на купувачите, за съжаление, не е необичайно в практиката на безскрупулни производители или продавачи. Следователно, преди да вземете решение за обмена на стоки, трябва да имате поне минимални познания за правата, предоставени на потребителя. И няма да е излишно да прочетете Закона за защита на потребителите в сила от февруари 1992 г.

Всъщност гореспоменатият закон гласи, че потребителят има право да извършва обмен на стоки за подобна. Но можете да упражнявате правото си с определени ограничения. Доста разумен отказ може да бъде получен, ако причината за връщане на стоките не съответства на списъка, установен със закон. Списъкът, предоставен от законодателя, е безусловен и не може да бъде разширен. Това включва следните причини: стоките не са подходящи за цвят, форма, стил, размери, размери или на пълен комплект. Всички други искове могат да бъдат оставени без внимание. Ако не сте доволни от качеството на покупката, правилата за обмен на стоки предоставят възможност в рамките на 14 дни да се свържете с продавача или производителя. След този период всичките ви опити да докажете своя случай няма да бъдат успешни.

Трябва да се има предвид и фактът, че законодателят е определил две условия за осъществяване на правото на обмен на стоки. Първото и задължително условие е липсата на признаци за намиране на продукт в употреба, безопасността на неговите потребителски свойства, наличието на фабрични печати и етикети. Следователно, след като сте закупили стоките, опитайте да не го повредите, когато го доставяте вкъщи и не изтривайте етикетите. Второто условие за размяната е всеки документ, потвърждаващ направеното плащане. Това обикновено е касов апарат или стокова проверка. Но такова условие е незадължително, тъй като законът предвижда, че ако документът за плащането бъде загубен, купувачът има право да се обърне към свидетели, потвърждаващи факта, че прехвърлянето на пари на продавача. Също така трябва да обръща внимание на наличието на списък на стоките, които по споменати причини изобщо не подлежат на обмен.

Често купувачът губи интерес към стоките и вместо предложената размяна иска да върне платените пари. Но такова изискване е валидно само ако няма сходни стоки в деня на продажбите на щанда на продавача.

Някои погрешно се възползват от правото да заменят стоките, предвидени от закона, за гаранционни задължения. Необходимо е да се направи разграничение между тези две понятия. По закон можете да подадете иск за качеството на продукта или услугата за определен период от време. Законодателят обаче не предоставя правото да изисква гаранция. гаранция са доброволни и производителят или продавачът ги поставя на себе си по различни причини. В някои случаи това е опит да се увеличи привлекателността на продуктите, а в други - желанието да се направи вашата марка известна. Но във всеки случай гаранцията не е нищо повече от маркетингов ход популяризиране на стоки и услуги. Ето защо размяната на стоки по гаранцията се извършва от всеки продавач съгласно собствените си правила. Въпреки че никой не е имал право да се запознае с условията на предоставената гаранция от потребителя и всичко, което е необходимо за успешна покупка, е да се проучат своевременно предложените доброволни задължения.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден