muzruno.ru

Образци за претенции за стоки с лошо качество към доставчика, магазина

Вероятно мнозина се сблъскват с покупката на нестандартен продукт. Не всички купувачи утвърждават правата си, тъй като е по-лесно за тях да премахнат закупения артикул и да забравят за него. Но ако продуктите са скъпи, повечето хора искат да върнат средствата. За да направите това, трябва да знаете как да напишете искане за продукт, който не отговаря на стандартите. Извадка от този документ ще направи възможно компилирането на всичко компетентно. По-нататък се разказва за тънкостите на писането.

Как се извършва доставката на стоки?

Обикновено доставката на стоки се извършва:

 1. Товарителница.
 2. Товарителница.
 3. Фактури.

извадки от претенции за дефектни стоки

По време на прехвърлянето купувачът трябва да провери дали стоките съвпадат с документите (по брой, пълнота). Проверката трябва да се извърши внимателно, тъй като след приемането на купувача е трудно да се потвърди, че е извършена доставка на продукти с лошо качество. След приемане и плащане, прехвърляне на собственост, приходът води до действия за отчитане на определени транзакции.

Ако страните не определят други условия в споразумението, по чл. 477 от Гражданския кодекс на Руската федерация, потребителят има право да подаде заявление до доставчика с искане за качество в рамките на 14 дни от датата на получаване. Първият трябва да докаже, че дефектите са били преди доставката. Това се отнася за представянето на рекламации в срока на валидност и гаранционния срок.

Ако купувачът е установил неприемливо качество на продукта с приемането, се съставя акт от типа TORG-2 и стоките се връщат на доставчика. В бъдеще той трябва да предостави съответните стоки, ако страните се споразумеят за това.

Кога е необходимо да подадете иск?

Често купувачите, които по време на покупката са удовлетворени от качеството на продуктите, в хода на работа откриват недостатъци. Те могат да се появят, а не по тяхна вина, ако продавачът не е уведомил за дефектите. Тогава законът е от страната на купувача. Съгласно чл. 18 от Закона за радиочестотния спектър "За защита на правата на потребителите", купувачът може да поиска:

 1. Заместители на подобен продукт.
 2. Замяна на продукти от друга марка.
 3. Намаляване на цената на стоките.
 4. Отстраняване на дефектите.
 5. Прекратяване на сделката за покупка и продажба.

как да напишете искане за нестандартна извадка от продукта

Ако продавачът, след устно уведомление на купувача за наличието на недостатъци, не е предприел никакви действия, тогава той трябва да подаде иск за нередовен продукт. Извадката служи като помощ при писането. Каквото и да е дефект, изписването ще бъде същото, освен за представянето на проблема. Искът, в зависимост от ситуацията, може да бъде представен както на продавача, така и на доставчика.

Приемане на документа

В чл. 19 от Закон № 2300-I посочва, че купувачът има право да обжалва пред продавача, доставчика с оплакване за наличието на дефекти за период, който не надвишава срока на годност или гаранционния срок. Съществува и клауза: ако горепосочените условия за придобиване не се прилагат, купувачът има право да се обърне към продавача в разумен срок - не по-късно от 2 години. В този случай също така ще помогне за вземането на проба за нестандартен продукт.

как да претендирате за нестандартен продукт

Срокът на годност е одобрен за хранителни продукти, а гаранционният срок е за нехранителни продукти. В първата ситуация периодът се изчислява от датата на производство на стоките. Във втория - от момента на прехвърляне на купувача. И в двата случая трябва да знаете как да предявите иск за нестандартен продукт. Извадката за тях ще бъде същата.

Трябва да се има предвид, че:

 1. Ако продуктите се продават чрез онлайн магазин, тогава гаранционен период се изчислява от момента на получаване на продукта от купувача. Ако бъде забавено, срокът няма да започне.
 2. Ако става дума за сезонни стоки, периодът започва с настъпването на сезона.

Понякога продавачът одобрява различни условията на гаранциите за основните продукти и техните компоненти. Ако срокът за основните стоки е изтекъл и дефектите са забелязани в допълнителни части, потребителят може да се свърже с продавача само с жалба относно аксесоарите. Твърдението трябва да бъде разгледано съгласно общите правила.

Правила за съставяне

В закона няма единна извадка от претенцията към доставчика за нестандартен продукт. Тя се прави в произволна форма. Следователно документът във всеки отделен случай може да е различен. Но има общоприет пример за претенция към магазин за стоки с лошо качество:

 1. Документът се изготвя в 2 екземпляра, единият от които остава при продавача, а вторият е подпечатан с приемане.
 2. В заглавната част на документа е необходимо да се определи името на продавача, име и фамилия. купувача, неговата информация за връзка.
 3. В текста е необходимо да се опише толкова подробно процеса на закупуване на стоки с обозначение на характеристиките.
 4. Тогава дефектите на стоките се обозначават с посочване как точно ги е посочил купувачът и защо стоките не могат да се експлоатират допълнително.
 5. Можете да посочите членове 2300-I, където са посочени санкции за продавача, ако не е изпълнено искането на купувача, посочено в искането.
 6. В крайна сметка са посочени изискванията.

В текста е представена примерна претенция за нестандартен продукт. Съгласно чл. 22 от Закон № 2300-I определи периода за преразглеждане на искането за качество - 10 работни дни. След това купувачът може да се обърне към съда.

Обработването на претенции за качество на стоките е правото на купувача, което може да използва в срока, определен в закона. Без това не е възможно да се подаде жалба до съда, тъй като такова изявление не се разглежда от съдия. Поради това подаването на жалба е задължително.

документи

Купувачите се задължават не само да напишат искане за връщане на нестандартния продукт, чиято извадка е представена тук. Необходимо е също така да знаете какви документи трябва да бъдат представени. Техният списък трябва да бъде посочен в писмото. Това ще изисква:

 1. Касова бележка.
 2. Товарителница.
 3. Гаранционна карта.
 4. Техническият паспорт.

искане за връщане на нестандартни стоки

Тези документи трябва да бъдат представени под формата на копия. Ако има документация, която потвърждава проблема, трябва да го прикачите. Например, копия от актове на независим преглед, заключение от центъра за услуги.

Нюанси на писането

Законът обикновено е от страната на купувача. Поради това в извадката на заявлението за стоки с лошо качество могат да бъдат посочени позовавания на закони, които са важни за обозначаване в писмото им:

 1. Чл. 18 от Закона за защита на правата на потребителите потвърждава правото на купувача да получи средства, ако бъдат открити дефекти. Тя също така показва, че потребителят може да поиска обезщетение за загуби, причинени при използването на нестандартно нещо.
 2. В чл. 309 TC RF заяви, че продавачът няма право да се откаже от задълженията си и трябва да спазва закона.
 3. Информация от чл. 18 се дублира в чл. 50 от Гражданския кодекс на Руската федерация.

да предяви иск пред магазина за извадка от нестандартни стоки

Има още едно условие: в cl. 18 от Закона за защита на правата на потребителите постановява, че купувачът има право да възстановява суми за стоки с лошо качество, както и да обменя за подобно нещо, дори и да няма проверка.

Често продавачът не желае да изпълни задълженията си по тази причина, така че искът трябва да посочи отметка за отсъствието на чек, като разчита на връзката между закона. Ако купувачът получи отказ, делото ще бъде решено от съда, а след това продавачът ще трябва да заплати съдебните разноски.

Потребителят в тази ситуация ще помогне за независим преглед. Има възможност да се изиска тя да бъде изпълнена за средствата на продавача. Купувачът трябва да съхранява всички документи за поправка на стоките.

Дефекти на стоките

Недостатъкът е липсата дори на една характеристика на продукта. Дефектите са разделени на:

 1. Критично.
 2. Значителен.
 3. Незначителни.

оплакване относно дефектна проба от продукта

Недостатъците могат да бъдат забележими или скрити. Те се появяват поради неправилна обработка на стоките на продавача, доставчика и купувача. Ако потребителят е сигурен, че дефектът не се е появил поради него, тогава той трябва да подаде иск. Тогава доставчикът или купувачът ще върне средствата или ще замени стоките. Това право на купувача е гарантирано от закона.

Действия без отговор

Понякога се случва доставчикът да не отговаря на искането (той се изпраща по време на досъдебното решаване на спора). Ако искът бъде пренебрегнат, трябва да подадете иск в арбитражния съд. Твърдението уточнява обстоятелствата, причините, поради които е необходимо изготвянето на документа, както и въпросите и исканията, които са възникнали.

претендират на доставчика за несъответстващ на стандартите продукт

Твърдението е съставено въз основа на нормите на закона. Приложена е документацията, включително 2 копия на исковата молба и договора за доставка. Спорните ситуации се разрешават чрез иск. Този документ трябва да включва подробности за нарушенията, например неспазване на сроковете за доставка или неадекватно качество. Документът е изготвен въз основа на нормите на закона (важно е да се определят всички изисквания). Това е посочено в извадката на писмо за оплакване относно нередовният продукт.

заключение

По този начин, ако получите неподходящ продукт, трябва да се свържете с магазина. Искът ще реши този проблем. Ако не работи, преминете към следните легитимни начини за възстановяване на правата.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден