muzruno.ru

Материални недостатъци на стоките. Стоки и услуги. Откриване на недостиг на стоки

Значителни недостатъци на стоките

Всеки път, купувате такива стоки и услуги, човек се надява, че всички те ще бъдат с добро качество. Никой обаче не е застрахован срещу покупка, която не отговаря на изискванията. Разбира се, възниква въпросът какво да се направи в този случай. Това ще бъде обсъдено в материала на тази статия.

Връщане на стоки

Законът и правната дейност имат за цел да задоволят нуждите на купувача. Ето защо, ако бъдат открити недостатъци в закупения артикул, той може да бъде върнат на продавача. Разбира се, всичко от горното е вярно, ако са изпълнени някои условия (например, не е изтекъл гаранционен период).

класификация

Като правило, с реда на връщане или обмен на стоки всички са познати, макар и в различна степен. Повечето купувачи обаче нямат известни познания, които да им позволят да получат пълна представа за правата си. Помислете какви са недостатъците на продукта. Най-обща класификация разграничава две основни категории: съществена и проста. Тъй като броят на втората включва всички видове дефекти, които не попадат в описанието на първата категория, е съвсем логично да се разбере какви знаци определят неправилното качество на продуктите.Съществена липса на технически сложен продукт

Значителни недостатъци на стоките

Дефектите, свързани с тази група, обикновено се включват в една от следните пет точки.

 1. Недостатъци, чието премахване е невъзможно без значителни разходи за материал и време.
 2. Пропуск, който се проявява дори след опит да го коригира.
 3. Многократно открили дефекти.
 4. Недостатъци, които не могат да бъдат премахнати.
 5. Всички други подобни неизправности.

Гаранция за стоки

По този начин, на определението за "значителни дефекти на стоката и" е както следва: дефекти и недостатъци, при наличието на които прави неприемливи или невъзможни за нормалната работа на продукта (включително строителството или услугите) в зависимост от желаната дестинация, както и недостатъци, не трябва да се коригира, поради което потребителят не може да получи това, което има право да очаква след сключването на споразумението. Освен това нормативните документи също така предвиждат термина "допустимо отклонение". Тази концепция е друга индикаторкачеството на продуктите. Размерът на отклонението може да се счита за приемлив в случай, че характеристиките на стоките не надвишават ограниченията, посочени в придружаващата ги регулаторна документация. Въпреки това, ако някой индикатор надхвърля установената рамка, тогава те казват, че има дефект.

Технически сложни продукти

Стоки и услуги

Такава категория включва всички видове транспортни средства, домакински и селскостопански машини, компютърно оборудване. В този случай, ако сте закупили продукта, свързани с категорията, и в рамките на петнадесет дни от датата на покупка открити никакви съществени недостатъци на стоката, тогава имате пълното право да го върнете на продавача. Важно е да се отбележи, че има и възможността за обмен на продукти с лошо качество за добри продукти. Никой обаче не изключва възможността за откриване на дефекти след изтичането на гореспоменатия период. В такива ситуации действащото законодателство на въпросната държава предвижда следните варианти.

1. Върнете се или заменяйте

Замяната на стоки с неадекватно качество или възстановяването на средствата, изразходвани за придобиването им, се извършва през целия гаранционен период. Необходимо е обаче да се спазват определени условия. Ние изброяваме някои от тях.

 1. Значителен недостатък на технически сложен продукт, който е несменяем или се появява дори след опит за ремонт. В допълнение, тази категория традиционно се приписва на такива дефекти, за отстраняването на които са необходими значителни материални и времеви инвестиции.
 2. Продукти с дефект бяха от търговския представител, който пое задължението си да премахне недостатъка, но наруши предварително договореното време за отстраняване на недостатъците на стоките. Трябва да се отбележи, че това условие е приложимо за ремонтни организации, които са сключили споразумение с продавача.
 3. Продуктът не може да бъде използван от купувача за повече от 30 дни (общо) всяка година по време на установения гаранционен период във връзка с опитите за отстраняване на дефекти в продуктите.

Срок за премахване на недостатъците на продукта

2. Ремонти

Значителен недостиг на технически сложен продукт може да бъде ликвидиран по взаимно съгласие на страните за сметка на продавача или купувача. Задължително условие е предоставянето на документ, потвърждаващ всички разходи, направени за извършените ремонти.Откриване на недостиг на стоки

3. Намаляване на разходите

Такова събитие е доста рядко, но все още има място да бъде. След сключването на специално споразумение между страните може да бъде взето решение за намаляване на покупната цена на продукта в договорения по-рано размер.

Откриване на недостатъци

Съвременните хора често са достатъчно осведомени за своите права. Следователно, веднага щом има значителни недостатъци в закупените от него стоки, потребителят незабавно отправя искове към продавача. Понастоящем целият период на експлоатация условно се разделя на четири интервали от време.

 1. 15 дни от датата на прехвърляне на продуктите на купувача.
 2. Периодът от 15 дни преди датата на изтичане на гаранцията за стоките.
 3. След края на гореописания период от време.
 4. В случая трябва да се вземе предвид специална точка гаранционен период фирмата не е осигурена. При такова сливане на обстоятелствата потребителят трябва да знае, че има право да размени и върне дефектния продукт в рамките на две години от момента, в който го е получил от продавача. Нека разгледаме по-подробно какво да правим в тези случаи, ако откриването на значителен недостиг на стоки е настъпило във всеки от описаните по-горе интервали от време.

Замяна на стоки с неадекватно качество

1. Не повече от 15 дни

В този случай, ако намерите някоя недостатък, тогава имате пълното право да отричане на стоките с неподходящо качество и последващото връщане на изразходваните средства sredstv- борса за удовлетворяване на изискванията на аналогов продукт или намаление на разходите за моделиране продукти-, както и пълни и незабавни ремонти, извършени за сметка на продавача. Освен това, ако по време на операцията са причинени щети поради съответния недостатък, е необходимо да се изиска възстановяване на разходите.

2. По време на гаранционния период

Този период от време има своите особености. Всички горепосочени изисквания могат да се прилагат към въпросната категория само ако са изпълнени следните условия:

 • Фирмата, действаща като продавач, не спазва сроковете за ремонт, посочени в документацията, наречена "Сертификат за стоки".
 • Продуктът има значителен недостатък.
 • Купувачът не може да използва закупените стоки за повече от тридесет дни (общо) всяка година.Търговско споразумение

3. След експлоатационен живот

В случай, че гаранцията за стоките е изтекла, повечето от правата на потребителя се анулират. Въпреки това има опции, според които дори след изтичане на определения период купувачът може да направи някои искания. Например, ако гаранционният срок не надвишава две години, потребителят има право да кандидатства за сервизни центрове за периода, описан по-горе. Въпреки това, има един важен критерий. Когато случай на лечение купувач трябва себе си (за своя сметка, ако е необходимо), за да се докаже, че липсата на закупените стоки е сформирана преди продуктът да е била прехвърлена от продавача на потребителя, по причини, които са възникнали преди датата, определена. Най-често в такива случаи е необходимо да се разчита на заключението, изготвено от упълномощен служител на експертната компания.

4. Гаранционният срок не е известен

Понастоящем съществуват случаи, при които периодът на експлоатация, през който стоките подлежат на обслужване, не може да бъде установен. Необходимо е да се напомни, че потребителят все още има право да подава искове и искания в рамките на две години от момента на прехвърляне на стоките. Уточненият срок може да бъде удължен при наличието на съответната точка от действащото законодателство или отделен договор. Следва също така да се отбележи, че в рамките на тази категория съществува условие, че потребителят трябва независимо да докаже, че причината, а след това и дефектът, който се е появил в неговия резултат, е станал преди прехвърлянето на стоките.Закон за връщане на стоките

Ремонт: условия за изпълнение

Както беше посочено по-горе, има няколко възможности за разрешаване на конфликта, който възниква между купувача и продавача, когато има значителен недостиг на даден продукт. Един от тях е ремонт на продукти. Първият вариант предполага, че съгласно действащото законодателство времето на такива събития може да бъде определено чрез сключени в писмена форма споразумения и споразумения. Независимо от това, следва да се има предвид, че тези периоди не трябва да надвишават 45 дни. Позволено е споразумение под всякаква форма, но трябва да се отбележи, детайли и данни за контакт на купувача и prodavtsa- име на продукта (включително статията, модела, серийния номер, както и всички други идентификационни белези) и, разбира се, датите на изпълнение. Подобно на всеки друг документ, свързващ няколко компании или физически лица, той трябва да бъде подписан от двете страни. В този случай, ако продавачът е нарушил гореописания вариант, потребителят има всички основания да претенции по отношение на подмяна на дефектни стоки или парично обезщетение изразходвани за неговото придобиване. Вторият вариант казва, че при липса на споразумение между купувача и продавача, ремонтът трябва да се извърши във възможно най-кратък срок. Референтните данни за времето на горните мерки (както и съответните сертификати) могат да бъдат получени в сервизите и сервизните центрове, които не са пряко свързани с продавача и не са зависими от него.

Как и къде да намерите данните, които представляват интерес?

Условията на гаранцията могат да бъдат намерени чрез внимателно разглеждане на самата карта или на други документи, прикрепени към въпросния продукт. Необходимо е също така да се знае, че началото на периода на експлоатация, подлежащ на обслужване, започва по същество от момента на прехвърляне на въпросните стоки на потребителя.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден