muzruno.ru

Бизнесът без начален капитал е труден, но можете

В живота на всеки човек, рано или късно идва осъзнаването, че продължаването на работата за някого няма смисъл, а напротив, има смисъл да правиш свое собствено нещо. Бизнес, който ще донесе приходи и с който ще бъде интересно да се справят. Можете да си купите готов бизнес, да измислите нещо ново и дори да отворите бизнес без начален капитал. Може би най-подходящият за нашия сънародник е последният вариант, така че ще говорим повече за него.

бизнес без начален капитал

Вечният въпрос - откъде да започнем? И първо трябва да започнете с това, което определяте за себе си, каква услуга или продукт ще освободите, кой се нуждае от него, т.е. определете целевата аудитория и колко можете да платите за този продукт.

Следващият етап е пазарен анализ. Разберете кой, къде и на каква цена продава подобен продукт или услуга и въз основа на цената на продуктите си определете дали е целесъобразно да се справите с този бизнес в тази конкурентна среда. Ако говорим за цената на цената по-конкретно, тя ще включва: наемане на стая, плащане на комунални услуги, заплатите на бъдещите служители, всички необходими данъци.

И тогава идва времето, когато трябва да търсите източници на финансиране, което ви позволява да започнете бизнес без начален капитал.

как да започнете бизнес без начален капитал

Един от тези източници може да бъде правителствени програми за подкрепа на предприемачите. Да предположим, че сме определили в началото, всички спестявания за стартиране на бизнес там, и, следователно, въпросът е следният: как да започне собствен бизнес, без начален капитал. В този случай, можете да се обърнете към държавата в лицето на съответния фонд предприемаческа дейност подкрепа, обаче, имайте предвид, че в проекта си, има няколко неща, които вече са, от своя страна, е самата интересуват състояние. А именно, ако се създадат допълнителни работни места и колко, как да попълни данъчната бюджет на вашата дейност, каква социална тежест вас, като предприемач, готов да поеме, и какво добро е тя да бъде за определен регион.

как да започнете бизнес без начален капитал

Друг достъпен вариант за финансиране, който ще помогне за започване на бизнес без начален капитал, е банковото кредитиране. Тук, както в случая с държавните програми, ще трябва да докаже. Докажете, че предложеният бизнес проект е потенциално успешен и планираните приходи ще ви позволят да платите разноски и да върнете заема заедно с лихвата към банката. В допълнение, банката се нуждае от гаранции в случай, че нещо се случи на кредитополучателя, така че бъдете подготвени за допълнителни разходи под формата на застраховка за вашия собствен живот.

Следващият начин да започнете бизнес без начален капитал е да привлечете съинвеститори. Тук, както и на други места, има положителни и негативни моменти. Естествено, е възможно да се печелят пари от познати, които "са влезли в залог" при много по-благоприятни условия, отколкото в банка, но когато хората са свързани с пари, дори най-силният приятелски съюз може да се срине. Това задължително трябва да е готово, защото такава ситуация може да възникне в най-неподходящото време за това.

Изводът от всичко това: един бизнес без начален капитал е много труден за организиране, но е възможно. Оптималната опция е да се намери случай, основан единствено на идея или знание в определена сфера, т.е. които не изискват значителни първоначални инвестиции.

Споделяне в социалните мрежи:

сроден